Ítaca. Revista de Filologia

L’ensenyament musical de mossén Vicent Garcia Julbe

Francesc Rocamora Riquelme

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.05

Resum

El Seminari Diocesà de Tortosa fou, a mitjan segle passat, el principal centre d’ensenyament d’un territori que abastava les comarques del nord de Castelló i sud de Tarragona. En aquest centre una disciplina va destacar per damunt de la resta: la música, amb mossén Vicent Garcia Julbe (Vinaròs, 1903-1997) com a gran referent. Aquest capellà hi implantà una formació musical fonamentada en l’Schola Cantorum, instrucció simuntaniejada amb la preparació pianística i compositiva d’aquells alumnes més avantatjats. En aquest context, Garcia Julbe va anar bastint una metodología pròpia, personal, genuïna, la qual va permetre al centre viure una etapa esplendorosa, corroborada amb el temps pel fet que molts d’aquells seminaristes esdevingueren grans referents musicals i culturals als seus respectius territoris.

Paraules clau

Garcia Julbe; Schola Cantorum; Piano; ComposicióDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.05

Copyright (c) 2018 Francesc Rocamora Riquelme

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons