Ítaca. Revista de Filologia

Anàlisi i comparativa de les versions de la rondalla «La mare dels peixos» d’Enric Valor

Inmaculada Vendrell Ferri

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.11

Resum

En «Anàlisi i comparativa de les versions de la rondalla «La Mare dels Peixos» d’Enric Valor» hem analitzat i comparat les diferents versions en distints formats d’aquesta rondalla. Per dur a terme aquest treball hem realitzat una tria d’estudis previs des dels quals partirem, la finalitat d’aquest treball és i) revisar-ne els estudis que ja s’han fet i definir els conceptes bàsics d’aquest àmbit i ii) analitzar i comparar les diferents versions de «La Mare dels Peixos». Primer hem realitzat un estudi sobre el folklore, el gènere rondallístic, el pas del gènere oral a l’escrit i les rondalles d’Enric Valor. Després de contextualitzar tota la matèria, hem establert la metodologia que seguirem per a realitzar l’anàlisi del corpus del nostre treball, a més, hem recollit informació d’estudis sobre «La Mare dels Peixos» i hem comentat les versions escollides per a continuació realitzar l’anàlisi i comparativa de les diferents versions de la rondalla.

Paraules clau

Literatura catalana contemporània; Anàlisi discursiva; Rondalles meravellosesDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.11

Copyright (c) 2020 Inmaculada Vendrell Ferri

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons