Ítaca. Revista de Filologia

Etnobotànica alacantina a la poesia llatina de Josep Gosalbes de Cunedo (s. XVI)

Daniel Climent Giner, Carlos Martín Cantarino, Antoni Biosca

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.05

Resum

En aquest article s’estudia la fitonímia inclosa en l'obra lírica en llatí de Josep Gosalbes de Cunedo. L’anàlisi lingüística dels noms de plantes inclosos en els poemes d’aquest metge alacantí del segle XVI —concretament, al llibre Eclogae— dona lloc a una anàlisi interdisciplicar. A l’article es trobarà una aproximació als versos alhora lingüística i literària, però també botànica, bioclimàtica i geològica. Aquesta interpretació de l'obra de Gosalbes permet reconstruir el paisatge vegetal de la comarca de l’Alacantí del segle XVI.

Paraules clau

Alacant; Botànica; Fitonímia; Josep Gosalbes de CunedoDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.05

Copyright (c) 2020 Daniel Climent Giner, Carlos Martín Cantarino, Antoni Biosca

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons