Ítaca. Revista de Filologia

Història social de la llengua catalana, un projecte frustrat de Joan Fuster

Francesc Pérez i Moragón, Salvador Ortells Miralles

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.10

Resum

Aquest article posa a l’abast del lector informació valuosa, i en gran part inèdita, sobre un dels projectes més ambiciosos que l’escriptor Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) va concebre en la dècada de 1960, una Història social de la llengua catalana, que, si bé no es concretà de manera definitiva en una publicació editorial, està estretament vinculada a la gènesi d’altres treballs i estudis culturals de la seua producció. L’article aporta dades relatives al procés de gestació del projecte, a través dels arxius epistolars de l’assagista amb diverses editorials, institucions i personalitats de la cultura catalana, i de la seua documentació de treball conservada a l’Espai Joan Fuster. Finalment, s’hi adjunta un apèndix amb un esquema bastant definit de la possible Història social de la llengua catalana, que Fuster va enviar el 1969 a la Fundació Jaume Bofill, amb la qual havia arribat a un acord per a elaborar-la.

Paraules clau

Joan Fuster; Història social; Llengua catalana; Fundació Jaume BofillDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.10

Copyright (c) 2020 Francesc Pérez i Moragón, Salvador Ortells Miralles

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons