Ítaca. Revista de Filologia

Les peculiaritats sociolingüístiques del català i el rol del professorat de llengua

Adéla Kotatkova

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.12

Resum

El català és una de les llengües romàniques més homogènies, però experimenta dificultats importants en els processos de normativització i d’estandardització. Més que amb la variació objectiva de la llengua, relacionem aquests problemes amb factors polítics i sociolingüístics: la manca d’un estat nacional que doni suport a l’idioma, la fragmentació administrativa, els processos de substitució lingüística actius en els diversos territoris, la falta de mitjans de comunicació que abastin tota la comunitat lingüística. Aquests fenòmens impliquen una sèrie de reptes per a l’educació dels alumnes, tant des del punt de vista dels coneixements, de les habilitats, com de les actituds, i no es poden obviar a l’hora de dissenyar les estratègies i la praxi de l’ensenyament. Entre les aportacions que el professorat de català pot fer per millorar la situació sociolingüística, posem el focus en els següents: contrarestar l'atrició de l’idioma, exposar els alumnes als diversos accents (tot superant tant l’enfocament dialectològic com l’esperit d’antiquari), contribuir a l’estabilitat del sistema normatiu i de l’estàndard i esdevenir models de manteniment de la llengua.

Paraules clau

Sociolingüística; Normativització; Estandardització; Català; Substitució lingüísticaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.12

Copyright (c) 2020 Adéla Kotatkova

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons