[1]
Guiscafrè, J. 2022. Notes marginals a El cançoner popular de Mallorca. Ítaca. Revista de Filologia. 13 (Dec. 2022), 29–41. DOI:https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.02.