[1]
Mahiques Climent, J. 2022. La llegenda de fra Joan Garí al segle XVI: Estudi i Edició acarada de dues versions castellanes basades en un text català antic. Ítaca. Revista de Filologia. 13 (Dec. 2022), 61–100. DOI:https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.04.