[1]
Massip, F. 2022. Llençar fang a l’oceà: la Festa d’Elx i el patrimoni immaterial. Ítaca. Revista de Filologia. 13 (Dec. 2022), 101–113. DOI:https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.05.