[1]
Salomón Uroz, M. 2022. Anàlisi sociolingüística de la toponímia oficial de la ciutat d’Alacant. Ítaca. Revista de Filologia. 13 (Dec. 2022), 147–169. DOI:https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.08.