(1)
Oriol, C. Josep Massot I Muntaner, Historiador De La Literatura Popular Catalana. IRF 2022, 17-28.