(1)
Samper Prunera, E. Segadors I Anarquistes: A propòsit d’una Nova Lletra Per a l’himne. IRF 2022, 43-60.