(1)
Mahiques Climent, J. La Llegenda De Fra Joan Garí Al Segle XVI: Estudi I Edició Acarada De Dues Versions Castellanes Basades En Un Text Català Antic. IRF 2022, 61-100.