(1)
Massip, F. Llençar Fang a l’oceà: La Festa d’Elx I El Patrimoni Immaterial. IRF 2022, 101-113.