(1)
Salomón Uroz, M. Anàlisi sociolingüística De La toponímia Oficial De La Ciutat d’Alacant. IRF 2022, 147-169.