(1)
Pastor i Briones, V. Ressenya Del Llibre: Flos Sanctorum O Vides Dels Sants Pares. Legenda Aurea En catalĂ . Volum I I II. IRF 2022, 185-189.