Oriol, C. (2022). Josep Massot i Muntaner, historiador de la literatura popular catalana. Ítaca. Revista De Filologia, (13), 17–28. https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.01