Guiscafrè, J. (2022). Notes marginals a El cançoner popular de Mallorca. Ítaca. Revista De Filologia, (13), 29–41. https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.02