Massip, F. (2022). Llençar fang a l’oceà: la Festa d’Elx i el patrimoni immaterial. Ítaca. Revista De Filologia, (13), 101–113. https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.05