Salomón Uroz, M. (2022). Anàlisi sociolingüística de la toponímia oficial de la ciutat d’Alacant. Ítaca. Revista De Filologia, (13), 147–169. https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.08