Pastor i Briones, V. (2022). Ressenya del llibre: Flos sanctorum o Vides dels sants pares. Legenda aurea en català. Volum I i II. Ítaca. Revista De Filologia, (13), 185–189. https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.12