MAHIQUES CLIMENT, J. La llegenda de fra Joan Garí al segle XVI: Estudi i Edició acarada de dues versions castellanes basades en un text català antic. Ítaca. Revista de Filologia, [S. l.], n. 13, p. 61–100, 2022. DOI: 10.14198/ITACA2022.13.04. Disponível em: https://itaca.ua.es/article/view/24752. Acesso em: 16 jun. 2024.