Oriol, Carme. 2022. “Josep Massot I Muntaner, Historiador De La Literatura Popular Catalana”. Ítaca. Revista De Filologia, no. 13 (December):17-28. https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.01.