Mahiques Climent, Joan. 2022. “La Llegenda De Fra Joan Garí Al Segle XVI: Estudi I Edició Acarada De Dues Versions Castellanes Basades En Un Text Català Antic”. Ítaca. Revista De Filologia, no. 13 (December):61-100. https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.04.