Massip, Francesc. 2022. “Llençar Fang a l’oceà: La Festa d’Elx I El Patrimoni Immaterial”. Ítaca. Revista De Filologia, no. 13 (December):101-13. https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.05.