Salomón Uroz, Marc. 2022. “Anàlisi sociolingüística De La toponímia Oficial De La Ciutat d’Alacant”. Ítaca. Revista De Filologia, no. 13 (December):147-69. https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.08.