Oriol, C. (2022) “Josep Massot i Muntaner, historiador de la literatura popular catalana”, Ítaca. Revista de Filologia, (13), pp. 17–28. doi: 10.14198/ITACA2022.13.01.