Guiscafrè, J. (2022) “Notes marginals a El cançoner popular de Mallorca”, Ítaca. Revista de Filologia, (13), pp. 29–41. doi: 10.14198/ITACA2022.13.02.