Samper Prunera, E. (2022) “Segadors i anarquistes: a propòsit d’una nova lletra per a l’himne”, Ítaca. Revista de Filologia, (13), pp. 43–60. doi: 10.14198/ITACA2022.13.03.