Massip, F. (2022) “Llençar fang a l’oceà: la Festa d’Elx i el patrimoni immaterial”, Ítaca. Revista de Filologia, (13), pp. 101–113. doi: 10.14198/ITACA2022.13.05.