Salomón Uroz, M. (2022) “Anàlisi sociolingüística de la toponímia oficial de la ciutat d’Alacant”, Ítaca. Revista de Filologia, (13), pp. 147–169. doi: 10.14198/ITACA2022.13.08.