[1]
C. Arronis Llopis and V. Vidal Lloret, “Presentació”, IRF, no. 13, pp. 11–13, Dec. 2022.