[1]
E. Samper Prunera, “Segadors i anarquistes: a propòsit d’una nova lletra per a l’himne”, IRF, no. 13, pp. 43–60, Dec. 2022.