[1]
J. Mahiques Climent, “La llegenda de fra Joan Garí al segle XVI: Estudi i Edició acarada de dues versions castellanes basades en un text català antic”, IRF, no. 13, pp. 61–100, Dec. 2022.