[1]
F. Massip, “Llençar fang a l’oceà: la Festa d’Elx i el patrimoni immaterial”, IRF, no. 13, pp. 101–113, Dec. 2022.