1.
Mahiques Climent J. La llegenda de fra Joan Garí al segle XVI: Estudi i Edició acarada de dues versions castellanes basades en un text català antic. IRF [Internet]. 2022 Dec. 15 [cited 2024 Jul. 16];(13):61-100. Available from: https://itaca.ua.es/article/view/24752