Ítaca. Revista de Filologia

Informació per als bibliotecaris/àries

Es recomana als/a les investigadors/es bibliotecaris/àries que incloguen aquesta revista en el seu llistat de revistes electròniques. Així mateix, caldria destacar que el sistema de publicació de codi obert d’aquesta revista és apte per a biblioteques amb personal docent que desitge editar les seues revistes (vegeu Open Journal Systems).