Ítaca. Revista de Filologia

No 4

Les TIC a l'aula

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2013.4

Taula de continguts

Presentació

Sandra Montserrat Buendia, Pep Hernández
15-24

Articles

Josep Manuel Escolano i López
25-63
Silvia Pico
65-80
Ignasi Moral Reig
81-118
M. Teresa Sáez Cuenca
119-134
María Carmen Romero Riera
135-147
Oreto Doménech
149-161
Maria del Carmen Devesa Zamora
163-181
Rosa Estopà
183-195
Laura Tudón i Donat
197-211

Miscel·lània

Joan Armangué i Herrero
215-227
Àngel Lluís Ferrando Morales
229-248

Ressenyes

Josep Manuel Escolano i López
251-256
Maria Jesús Francés Mira
257-263
Moisés Llopis i Alarcon
265-270
Vicent Vidal Lloret
271-276