Ítaca. Revista de Filologia

No 5

Novel·la negra

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2014.5

Taula de continguts

Presentació

Àlex Martín Escribà, Anna Maria Villalonga, Sebastià Bennasar
15-18

Articles

Anna Maria Villalonga
19-46
Jordi Figuerola Garreta
47-67
Stewart King
69-85
Àlex Martín Escribà
87-102
Andrea Robles
103-130
Alejandro Casadesús
131-142
Sebastià Bennasar
143-160
Margarida Aritzeta
161-177
Anna M. Moreno-Bedmar
179-214
Salvador Balcells
215-227

Miscel·lània

Diana Buïgues Pastor
231-259
Susana Canals Boix
261-268
Josep Manuel Escolano i López
269-280
Àngel Lluís Ferrando Morales
281-313

Ressenyes

Joaquim Gadea Grau
317-321
Pau Sanchis Ferrer
323-329
Ramon Torné i Teixidó
331-332
Vicent Vidal Lloret
333-337