Ítaca. Revista de Filologia

Indexació

La Revista Ítaca. Revista de Filologia es troba actualment indexada en els següents directoris i bases de dades:

MIAR MIAR - Matriu d'informació per a l'avaluació de revistes.
Latindex Latindex - Sistema regional d'informació en línia per a revistes científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.
Dialnet Dialnet - Portal de difusió de la producció científica iberoamericana impulsat per la Universitat de La Rioja.