Sobre la revista

Qualitat científica

La qualitat científica d’aquesta revista queda garantida, entre altres factors, pel fet que més d’un 75% dels treballs que s’hi publiquen es refereixen a resultats d’investigacions originals i inèdites. El mateix percentatge del 75% estableix el mínim d’autors externs al Consell de Redacció i a l’organització de la revista, a fi d’evitar-ne l’eventual endogàmia editorial.

Editorial

Publica:

Universitat d'Alacant

Edita:

Departament de Filologia Catalana

Finança:

Facultat de Filosofia i Lletres

Història de la revista

La revista Ítaca. Revista de Filologia, editada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, s’ha publicat ininterrompudament des de l’any 2010. Té periodicitat anual i apareix tant en paper (amb una tirada de 600 exemplars, i una mitjana de 321 pàgines per número) com en suport digital, lliurement consultable (les vora 2.000 pàgines d’estudis filològics fins ara publicades es poden descarregar en http://dfc.ua.es/va/publicacions/revista-itaca.html).

Els treballs es publicaven sota una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY 4.0) fins a l'any 2023 (núm. 14). A partir de l'any 2024 passen a ser publicats sota una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).