Ítaca. Revista de Filologia

Sobre la revista

«Ítaca. Revista de Filologia» és una publicació anual del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, fundada l’any 2010, que té com a objectiu la comunicació i la divulgació del coneixement en l’àmbit dels estudis lingüístics i literaris, i també en el de la didàctica de la llengua i la literatura.


Imatge per a la pàgina inicial de la revistaNo 6: L’ensenyament de la literatura (i de la llengua): noves perspectives, nous reptes

Taula de continguts

Articles

Anna Esteve Guillén, Maria Àngels Francés Díez
15-21
Dèlia Amorós i Pinos, Josep-Enric Escribano Hellín
23-33
Anna Ballester Marco
35-50
Francesca Cano Server
51-70
Carme Durán Rivas
71-84
Francesc Gisbert i Muñoz
85-104
Josep Hernández i Ortega
105-124
Bernat López i Gisbert, Rafael Medina Martínez
125-143
Carla Peñarroya i Ferrer, Paula Figuerola i Prats
145-154
Jordi Oviedo Seguer
155-173
M. Rosa Valls Pérez
175-193

Miscel·lània

Teresa Arnandis i Puig
197-218
Josep Camps Arbós
219-233
Àngel Lluís Ferrando Morales
235-255
Maria Martínez Pérez
257-271
Dámaris Mayans
273-288