Ítaca. Revista de Filologia

Equip editorial

DIRECTOR

 1. Joan Borja i Sanz, Universitat d'Alacant, Espanya

SECRETÀRIA DE REDACCIÓ

 1. Anna Esteve Guillén, Universitat d'Alacant, Espanya

CONSELL DE REDACCIÓ

 1. Eduard Baile, Universitat d'Alacant, Espanya
 2. Hèctor Càmara, Universitat d'Alacant, Espanya
 3. Dari Escandell, Universitat d'Alacant, Espanya
 4. M. Àngels Fuster, Universitat d'Alacant, Espanya
 5. M. Àngels Francés, Universitat d'Alacant, Espanya
 6. Antoni Maestre, Universitat d'Alacant, Espanya
 7. Sandra Montserrat, Universitat d'Alacant, Espanya
 8. Joan M. Perujo Melgar, Universitat d'Alacant, Espanya
 9. Elena Sánchez López, Universitat d'Alacant, Espanya
 10. Carles Segura I Llopes, Universitat d'Alacant, Espanya

CONSELL EDITORIAL

 1. Rafael Alemany, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Espanya
 2. Nancy de Benedetto, Università di Bari, Itàlia
 3. Josep Martines, Institut d’Estudis Catalans, Espanya
 4. Vicent Martines, Universidad de Alicante, Espanya
 5. Kathleen McNerney, West Virginia University, Estats Units d'Amèrica
 6. Carme Oriol, Universitat Rovira i Virgili, Espanya
 7. Margalida Pons, Universitat de les Illes Balears, Espanya
 8. Vicent Salvador, Universitat Jaume I, Espanya
 9. Caterina Valriu, Universitat de les Illes Balears, Espanya