Avís de drets d'autor

Els autors i autores que publiquen en aquesta revista estan d'acord amb els termes següents:

1 Drets d'autor

Els autors i autores conserven els drets d'autor, si bé cedeixen a la revista de forma no exclusiva els drets d'explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) i garanteixen a aquesta el dret de primera publicació del seu treball, el qual estarà simultàniament subjecte a la llicència indicada en el punt 2. Els autors poden establir altres acords addicionals per a la distribució no exclusiva de la versió de l'obra publicada en la revista, sempre que hi haja un reconeixement de la publicació inicial en aquesta revista.

© Els autors.

2 Llicència

Els treballs es publiquen en la revista subjetes a la llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY 4.0); els termes es poden consultar en https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Aquesta llicència permet a tercers compartir (copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format) i adaptar (remesclar, transformar i crear a partir del material per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial), sempre que se'n reconega l'autoria i la primera publicació en aquesta revista (Ítaca. Revista de Filologia, DOI de l'obra), es proporcione un enllaç a la llicència i s'indique si s'han fet canvis en l'obra.

Llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
      (CC BY 4.0)

3 Política d'autoarxivament

Es recomana als autors que difonguen els seus treballs a través d'Internet per a afavorir-ne una circulació i difusió més ràpides, i amb això un possible augment en la citació i l'abast entre la comunitat científica i acadèmica, en les condicions següents:

No es permet als autors depositar en un repositori institucional o temàtic, pàgina web pròpia, etc., les versions preprint (versió abans de ser avaluada) o postprint (versió avaluada i acceptada per a la publicació) dels treballs abans de la seua publicació, però sí l'article final publicat (versió de l'editor).