Procés d'avaluació d'experts

El Consell de Redacció i el Consell Editorial de la publicació són elegits pel ple del Consell del Departament de Filologia Catalana. Per a cada exemplar de la publicació es preveu el nomenament d’un Comité de Selecció, que avalua (Formulari d'avaluació) i informa anònimament (avaluació per parells) els originals presentats, amb capacitat d’acceptar o desestimar les propostes; i amb capacitat, igualment, de formular suggeriments de millora als autors dels articles. En el cas que no hi haja unanimitat entre els avaluadors sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de Redacció s’encarrega de prendre l’ultima decisió, així com també de supervisar la introducció de canvis i propostes de millora.