Fabra i l’autoritat lingüística al País Valencià: la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Valencians (1937-1939)

Antoni Ferrando

Resum

Davant la dificultat d’acceptar al País Valencià l’autoritat lingüística de l’IEC i la codificació de la llengua catalana, Fabra reconegué en almenys tres declaracions (1918, 1930 i 1937), que corresponia als escriptors valencians la tasca de depurar i de redreçar la llengua i admeté que la constitució d’un centre d’estudis filològics al País Valencià hi podria ajudar. No es pronuncià sobre les Normes de Castelló, però s’interessà per la seua aplicació i, com a president de l’IEC, mantingué una bona relació amb l’Institut d’Estudis Valencians (1937-1939), creat per Francesc Bosch i Morata a imitació de l’IEC. La creació de l’Institut d’Estudis Valencians (= IEV) fou una aspiració constant del valencianisme polític i cultural a partir dels anys 10 del segle XX, motivada en bona part per l’absència d’una representació valenciana a la Secció Filològica de l’IEC fins al 1961. L’IEV es dotà també d’una Secció Filològica, el secretari, i factòtum de la qual, fou Carles Salvador, alhora secretari de l’IEV. Salvador elaborà un pla lexicogràfic, del qual només es va poder acomplir en la pràctica l’inèdit Vocabulari Castellà-Valencià a ell encarregat. L’IEV és un precedent de l’AVL, però amb diferències notables.

Paraules clau

Fabra; Carles Salvador; Autoritat lingüística; Difusió de la codificació de la llengua catalana

Referències

Aznar, Manuel & Ricard Blasco (1985): La política cultural al País Valencià (1927-1939), València, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació.

Casanova, Emili (1994): «El Diccionari de l'Institut d'Estudis Valencians», Caplletra, núm. 16, p. 49-82.

Casanova, Emili (2014): «La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Valencians», dins F. Pérez Moragón & E. Galdón (dir.), Ciència i cultura en la guerra. L'Institut d'Estudis Valencians (1937-1938), p. 37-50.

Climent, Josep Daniel (2007): Les Normes de Castelló: l'interés per la llengua dels valencians al segle XX, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Fabra, Pompeu (1980 [1918]): «La tasca dels escriptors valencians i balears» (Nostra Parla, 7, desembre 1918), dins Pompeu Fabra, La llengua catalana i la seva normalització, ed. Francesc Vallverdú, Barcelona, Edicions 62 - La Caixa, p. 147-148.

Ferrando, Antoni (2000 [2019]): «Fabra i el País Valencià», dins Joan Argenter (ed.), Simposi Pompeu Fabra. Jornades Científiques de l'Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, IEC, p. 121-157. Versió ampliada i revisada a Ferrando (2019), p. 78-128.

Ferrando, Anton (2006): «Percepció i institucionalització de la norma lingüística entre els valencians: panorama històric», dins Antoni Ferrando & Miquel Nicolás, La configuració de la norma lingüística a l'Europa llatina, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, p. 189-251.

Ferrando, Anton (2019): Fabra, Moll i Sanchis Guarner: la construcció d'una llengua moderna de cultura des de la diversitat, València, Publicacions de la Universitat de València.

Ferrando, Anton (en premsa): «El català de València en l'obra de Fabra», dins Simposi Pompeu Fabra en ocasió del 150è aniversari, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

Ferrando, Antoni & Miquel Nicolás (2011): Història de la llengua catalana (Nova edició ampliada i revisada), Barcelona, UOC.

Girona, Albert (1986): Guerra i revolució al País Valencià (1936-1939), València, Ed. 3i4.

Institut d'Estudis Valencians (1937): Memòria, Membres, Reglament interior, València.

Pérez Moragón, Francesc & Edelmir Galdón (dir.) (2014): Ciència i cultura en la guerra. L'Institut d'Estudis Valencians (1937-1938), València, Universitat de València.

Pitarch, Vicent (1996): Control lingüístic o caos, Alzira, Bromera.

Simbor, Vicent (1983): Carles Salvador i Gimeno: una obra decisiva, València, Diputació Provincial.

Simbor, Vicent (ed.) (2000): Carles Salvador. Papers de premsa. Introducció i edició, València, Institució Alfons el Magnànim.

Vallés, Santi (2008): Acció Valenciana (1930-1931). La consciència desvetlada, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Vila Moreno, Alfonso (1995): L'Institut d'Estudis Valencians, inèdit.

Vila Moreno, Alfonso (2014): «Actes de l'Institut d'Estudis Valencians», dins F. Pérez Moragón i E. Galdón dirs., Ciència i cultura en la guerra. L'Institut d'Estudis Valencians (1937-1938), p. 53-55.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2019.10.04

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons