Marià Villangómez: el fabrisme a les Pitiüses

Enric Ribes i Marí

Resum

Pompeu Fabra no va visitar mai les Pitiüses, ni hi va tenir cap relació directa. La seva obra, tanmateix, hi va arribar i hi va arrelar. Hi va tenir un paper important, sens dubte, el menorquí Francesc de B. Moll, que adaptà les normes fabrianes al català de les Balears (sobretot de Mallorca i Menorca). Però qui va ser decisiu en la introducció i l’arrelament dels fabrisme a Eivissa i a Formentera, va ser el poeta Marià Villangómez. Ell va esdevenir el seu primer deixeble en aquestes illes i també va exercir de gramàtic quan va publicar Curs d’iniciació a la llengua. Normes gramaticals. Lectures eivissenques i formentereres, que és una veritable adaptació al parlar de les Pitiüses de l’obra del mestre Fabra i de Moll. En aquest article fem un repàs per tot aquest procés, des de la introducció per Villangómez del fabrisme a Eivissa i Formentera, fins a la consolidació de tot un equip de correctors i professors que en segueixen les ensenyances, les difonen, i les apliquen en les nombroses publicacions que s’hi editen.

Paraules clau

Fabra; Villangómez; Moll; Eivissa; Formentera; Pitiüses

Referències

Bonet, Iolanda (2013): «Villangómez, porta endins. Correccions al llibre didàctic Tirurit», Eivissa, 54 (3a època [Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs]), p. 20-23.

Cirer, Felip (2003): El seu record avança per la deserta nit dels joves (Converses amb Marià Villangómez). Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs (Nit de Sant Joan; 22).

EEiF = Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera (1995-2018). Eivissa: Universitat de les Illes Balears: Consell Insular d'Eivissa i Formentera: Institut d'Estudis Eivissencs. 14 v.

Fabra, Pompeu (1980): La llengua catalana i la seva normalització. Barcelona: Edicions 62.

Guasch, Joan Josep (1980): «El Curs d'iniciació a la llengua de Marià Villangómez», Eivissa , 10 (3a època [Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs]), p. 24-25.

M[acabich], Isidor (1957): «De la tierra», Diario de Ibiza (19 de desembre de 1957), p. 3.

M[acabich], Isidor (1965): Historia de Ibiza. Palma de Mallorca, Daedalus. 4 v.

Marí, Isidor (2003): «Moll, Villangómez i el model de llengua literària a les Pitiüses» en Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a les Illes Balears. Any Francesc de B. Moll, Barcelona-Palma: Institut d'Estudis Catalans-Govern de les Illes Balears, p. 13-23.

Marí, Isidor (2004): «L'aportació de Marià Villangómez a la llengua catalana» en Marià Villangómez. Sessió en memòria, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, p. 23-26.

Marí, Isidor (2013): M. Villangómez Llobet: una presentació, Eivissa: Consell Insular d'Eivissa.

Perea, Maria Pilar (2003): «L'obra gramatical de Francesc de Borja Moll» en Llengua i Ús, Barcelona: Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya], 28, p. 28-33. Disponible en línia a l'adreça: https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/128166/177556 [consulta del 28 de juny de 2019].

Ribes, Enric (2013): «Un text de Villangómez d'interès sociolingüístic», Eivissa, 54 (3a època [Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs]), p. 7-13.

Uc (1977-1978). Revista setmanal. Publicacions Pitiüses-Barcelona: Gràfiques Instar, 29 núm. publicats des del 27 d'agost de 1977 a l'11 de març de 1978.

Villangómez, Marià (1944): «La lengua hablada en las islas de Ibiza y Formentera», Ibiza, 3 (1ª época [Ibiza: Sociedad Cultural y Artística Ebusus]), p. 1-6.

Villangómez, Marià (1956): «Algunas observaciones sobre el habla de nuestra isla», Ibiza, 4 (2a època [Ibiza: Instituto de Estudios Ibicencos]), p. 49-50.

Villangómez, Marià (1957): Llibre d'Eivissa, Barcelona: Biblioteca selecta, p. 238-239.

Villangómez, Marià (1972): Curs d'iniciació a la llengua. Normes gramaticals. Lectures eivissenques i formentereres, Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs.

Villangómez, Marià (1974): Eivissa. La terra, la història, la gent, Barcelona: Biblioteca selecta, p. 479.

Villangómez, Marià (1976): «Sobre dues paraules eivissenques», Eivissa, 8 (3a època [Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs]), p. 26-27.

Villangómez, Marià (1978): Curs d'iniciació a la llengua. Normes gramaticals. Lectures eivissenques i formentereres, Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs, 2a edició.

Villangómez, Marià (1981a): «Una característica de la parla eivissenca». Eivissa, 12 (3a època [Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs]), p. 10.

Villangómez, Marià (1981b): Alguns escrits sobre les Pitiüses, Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs.

Villangómez, Marià (1988): D'adés i d'ahir, Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs.

Villangómez, Marià (2000): El llambreig en la fosca, Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs.

Villangómez, Marià (2012): Llocs viscuts, Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2019.10.08

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons