Ítaca. Revista de Filologia

Un tast de lèxic equí del segle XIV en un manuscrit de Morella

Lluís Gimeno Betí

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.07

Resum

El treball mostra alguns resultats lèxics procedents d’un manuscrit de menescalia de la localitat de Morella del primer terç del segle XIV, que s’està estudiant. Té el valor de documentar paraules no recollides pels nostres diccionaris històrics (DCVB, DECLC) i també d’avançar en algun cas la data d’aparició del mot.

Paraules clau

Lèxic; Menescalia; ManuscritDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.07

Copyright (c) 2020 Lluís Gimeno Betí

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons