Josep Massot i Muntaner, historiador de la literatura popular catalana

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.01

Paraules clau:

Josep Massot i Muntaner, català, cançó, història, literatura, popular

Resum

L’article se centra en la figura de Josep Massot i Muntaner com a estudiós de la literatura popular catalana i té per objectiu traçar una panoràmica sobre l’activitat que hi ha dut a terme. Sense voluntat d’exhaustivitat, en l’article s’hi comenten les línies d’interès que ha desenvolupat al llarg de la seva vida en aquesta branca del coneixement i s’hi detallen les publicacions que ha realitzat. S’hi tracta de manera especial la important tasca desenvolupada en la recuperació, l’estudi i la difusió del fons de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Així mateix, s’hi analitza la seva vessant d’activista cultural, de promotor i impulsor d’iniciatives de suport a la literatura popular catalana i de divulgador de la tasca duta a terme per diversos autors dels territoris de llengua i cultura catalana i de les seves obres.

Finançament

Aquest treball forma part del projecte PGC2018-093993-B-100 (MCIU/AEI/FEDER, UE), finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i s’emmarca en les activitats del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC) (2017 SGR 599).

Referències

Borja, Joan (2016): Les llegendes secretes de Sara Llorens. Llegendes alacantines, Alacant, Universitat d'Alacant, Departament de Filologia Catalana.

Ginard i Féron, David (2021): Josep Massot i Muntaner. El combat per la història, Mallorca, Lleonard Muntaner.

Guiscafrè, Jaume (2008): El rondallari Aguiló. Transcripció, catalogació i estudi introductori, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Manent, Jordi (2021): El monjo, l'historiador i l'editor. Homenatge a Josep Massot i Muntaner, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Massot i Muntaner, Josep (1980): «Marià Aguiló, col·lector de cançons populars», en J. BruGuera i J. Massot i Muntaner (eds.), Actes del Cinquè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 287-324.

Massot i Muntaner, Josep (1981): «Marià Aguiló i la poesia popular», Estudis de llengua i literatura catalanes II, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 307-332.

Massot i Muntaner, Josep (1983) «"Els Segadors", de cançó popular a himne patriòtic», en J. Massot i Muntaner, S. Pueyo i O. Martorell, Els Segadors, himne nacional de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, p. 7-30 [noves edicions revisades el 1993 i el 2012, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat].

Massot i Muntaner, Josep (1985a): Antoni M. Alcover i la llengua catalana, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Massot i Muntaner, Josep (1985b): Cançonetes mallorquines recollides per Marià Aguiló, Barcelona, Barcino.

Massot i Muntaner, Josep (1988): «La poesia popular i la Renaixença», Caplletra, núm. 5 (tardor), p. 51-71.

Massot i Muntaner, Josep (1993): Llengua, literatura i societat a la Mallorca contemporània, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Massot i Muntaner, Josep (1993-2011): Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Compilació i edició, Vols. IV a XXI, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Massot i Muntaner, Josep (1994): «Baltasar Samper i l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya», en Salvador Rebés (ed.), Actes del Col·loqui sobre Cançó Tradicional. Reus, setembre 1990, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 23-27.

Massot i Muntaner, Josep (1997): «Marià Aguiló i la descoberta de la poesia popular», Randa, núm. 40, p. 51-70.

Massot i Muntaner, Josep (1998): «L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya i Sardenya», en Paolo Maninchedda (ed.), La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. I, Càller, C.U.E.C., p. 397-405.

Massot i Muntaner, Josep (2002): Els viatges folklòrics de Marià Aguiló, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres.

Massot i Muntaner, Josep (2003a): «Josep Massot i Planes i la cançó popular», Escriptors i erudits contemporanis. Tercera sèrie, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 251-266 [publicat per primera vegada el 1984 com a pròleg al Cançoner Musical de Mallorca de Josep Massot i Planes].

Massot i Muntaner, Josep (2003b): «L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques», Llengua & Literatura, núm. 14, p. 549-561.

Massot i Muntaner, Josep (2004): «Joan Tomàs i Esteve Albert dins l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya», en Les cançons de Mataró. Cançons recollides a Mataró per Joan Tomàs i Esteve Albert en la Missió de Recerca de 1932-33 per a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, a cura de Jaume Arnella, Mataró, Patronat Municipal de Cultura Els Garrofers ACP.

Massot i Muntaner, Josep (2005): «L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya», en Josep Massot (dir.) i Josep Crivillé (coord.), El cançoner popular català (1841-1936), Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, p. 72-87.

Massot i Muntaner, Josep (2010): Escriptors i erudits contemporanis. Novena sèrie, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Massot i Muntaner, Josep (2011): «Isidor Cònsul, de"Serra d'Or" a la Societat Verdaguer», Escriptors i erudits contemporanis. Desena sèrie, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 159-164.

Massot i Muntaner, Josep (2014a): Els Segadors. De cançó popular a himne nacional de Catalunya, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Massot i Muntaner, Josep (2014b): Rafael Patxot i Jubert. El savi, el mecenes, el patriota, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Massot i Muntaner, Josep (2015): Saviesa i compromís. Nou entrevistes a Josep Massot i Muntaner, a cura d'August Bover i de Manuel Llanas, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

Massot i Muntaner, Josep (2016a): A la ciutat dels llibres. Segona sèrie, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Massot i Muntaner, Josep (2016b): «Complement al Dietari de l'Obra del Cançoner Popular (1939-1954)», Miscel·lània Jordi Bruguera, IV, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 123-161.

Massot i Muntaner, Josep (2016c): «L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya i les terres valencianes», Lectio de Doctor «Honoris Causa» per la Universitat de València del Dr. Josep Massot i Muntaner, València, Universitat de València [reproduït al llibre A la ciutat dels llibres. Segona sèrie, 2016, 77-96].

Massot i Muntaner, Josep (2017): De València i Mallorca, a càrrec de Vicent Simbor Roig, València, Universitat de València.

Massot i Muntaner, Josep (2019): A la ciutat dels llibres. Tercera sèrie, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Massot i Muntaner, Josep (2020a): A la ciutat dels llibres. Quarta sèrie, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Massot i Muntaner, Josep (2020b): «Cartes de Palmira Jaquetti a Rafael Patxot i Jubert (1938-1939)», Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Lite- rature, núm. 9, p. 95-123 [reproduït amb algunes addicions a A la ciutat dels llibres. Cinquena sèrie, 2021, p. 39-80]. https://doi.org/10.17345/elop202095-123

Massot i Muntaner, Josep (2021a): A la ciutat dels llibres. Cinquena sèrie, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Massot i Muntaner, Josep (2021b): Caçadors de cançons. Les missions de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya 1920-1940, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Massot i Planes, Josep (1984): Cançoner Musical de Mallorca, a cura de Baltasar Bibiloni i Llabrés i de Josep Massot i Muntaner, Palma de Mallorca, Caixa de Balears, «Sa Nostra».

Oriol, Carme (2017): «Cap a la renovació i la consolidació», en Carme Oriol i Emili Samper (eds.), Història de la literatura popular catalana, Tarragona, Publicacions URV, p. 159-217. https://doi.org/10.17345/9788484246688

Oriol, Carme & Emili Samper (eds.), Història de la literatura popular catalana, Tarragona, Publicacions URV.

TemporaL, Josep (2017): «Josep Massot i Muntaner», en Carme Oriol i Emili Samper (eds.), Història de la literatura popular catalana, Tarragona, Publicacions URV, p. 144- 158.

Descàrregues

Estadístiques

Estadístiques en RUA

Publicades

15-12-2022

Com citar

Oriol, C. (2022). Josep Massot i Muntaner, historiador de la literatura popular catalana. Ítaca. Revista De Filologia, (13), 17–28. https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.01

Número

Secció

Dossier monogràfic