Ítaca. Revista de Filologia

No 3

Còmic i literatura

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2012.3

Taula de continguts

Presentació

Eduard Baile López
15-33

Articles

Daniel Gómez Salamanca, Josep Rom Rodríguez
35-65
Jordi Canyissà
67-96
Juan Carlos Pérez García
97-147
Antoni Maestre Brotons
149-177
Antoni Maestre Brotons
179-183
Francisco Javier Ortiz Hernández
185-222
Joan Miquel Rovira Collado, José Rovira Collado
223-248
Àngel Lluís Ferrando Morales
253-289
Francesc Foguet i Boreu
291-305
Vicent Brotons Rico
309-315
Àlex Martín Escribà
317-321
Vicent Vidal Lloret
323-327