Ítaca. Revista de Filologia

No 6

L’ensenyament de la literatura (i de la llengua): noves perspectives, nous reptes

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6

Taula de continguts

Presentació

Anna Esteve Guillén, Maria Àngels Francés Díez
15-21

Articles

Dèlia Amorós i Pinos, Josep-Enric Escribano Hellín
23-33
Anna Ballester Marco
35-50
Francesca Cano Server
51-70
Carme Durán Rivas
71-84
Francesc Gisbert i Muñoz
85-104
Josep Hernández i Ortega
105-124
Bernat López i Gisbert, Rafael Medina Martínez
125-143
Carla Peñarroya i Ferrer, Paula Figuerola i Prats
145-154
Jordi Oviedo Seguer
155-173
M. Rosa Valls Pérez
175-193

Miscel·lània

Teresa Arnandis i Puig
197-218
Josep Camps Arbós
219-233
Àngel Lluís Ferrando Morales
235-255
Maria Martínez Pérez
257-271
Dámaris Mayans
273-288